Przebudowa ulicy Rolnej w Radwanicach

  • Drukuj

Ostatnią inwestycją drogową 2015 roku była przebudowa ul. Rolnej. W ramach tej realizacji wykonana została nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego w miejsce istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej aż do skrzyżowania z ul. Przemysłową w Radwanicach o długości ok. 900 m. Wybudowano chodnik z kostki brukowej, zjazdy do posesji z betonu asfaltowego, utwardzono pobocza, odtworzono i oczyszczono rowy oraz przepusty. W ramach zadania wymieniono również istniejącą sieć wodociągową o długości ok. 670 m z rur azbestowo – cementowych na PE. Wykonano również nowe odcinki przyłączy przebiegające w pasie drogowym. Na nowo wyremontowanym odcinku drogi celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców wprowadzono nowe oznakowania drogowe pionowe i poziome oraz przejście dla pieszych.

Gmina na ww. zadanie otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 672 200,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 1,2 mln. zł.


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14