Logo

Przebudowa ulicy Rolnej w Radwanicach

Ostatnią inwestycją drogową 2015 roku była przebudowa ul. Rolnej. W ramach tej realizacji wykonana została nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego w miejsce istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej aż do skrzyżowania z ul. Przemysłową w Radwanicach o długości ok. 900 m. Wybudowano chodnik z kostki brukowej, zjazdy do posesji z betonu asfaltowego, utwardzono pobocza, odtworzono i oczyszczono rowy oraz przepusty. W ramach zadania wymieniono również istniejącą sieć wodociągową o długości ok. 670 m z rur azbestowo – cementowych na PE. Wykonano również nowe odcinki przyłączy przebiegające w pasie drogowym. Na nowo wyremontowanym odcinku drogi celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców wprowadzono nowe oznakowania drogowe pionowe i poziome oraz przejście dla pieszych.

Gmina na ww. zadanie otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 672 200,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 1,2 mln. zł.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności