Przebudowa drogi w Radwanicach ul. Jana Pawła II – Lipin wraz z budową sieci kanalizacyjnej i sanitarnej

  • Drukuj

Zakończyła się realizacja zadania przebudowy drogi gminnej ulicy Jana Pawła II w Radwanicach w kierunku m. Lipin. W ramach zadania wykonana została nowa asfaltowa nawierzchnia w miejsce poprzedniej utwardzonej na odcinku od ul. Kasztanowej aż do zjazdu z drogi powiatowej w Lipinie. Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na całej długości 470m wraz ze zjazdami na drogi boczne i działki prywatne. Zjazdy na drogi boczne zostały częściowo wykonane w technologii tłuczniowej, częściowo asfaltowej. Zjazdy indywidualne wykonano z kostki betonowej. Jezdnia, docelowo ma szerokość 4,5 – 5,0 m, chodnik z kostki betonowej szerokość 1,5 – 2,0m, zjazdy indywidualne - 4,0m. Dla odwodnienia istniejącej asfaltowej części ul. Jana Pawła II, dobudowano ulicznie wpusty deszczowe oraz odcinek sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 23m. Od skrzyżowania z ulicą Głogowską do wysokości ul. Klonowej, zamontowano lampy uliczne w ilości 7 szt. Na całej długości wykonano sieć wodociągową z hydrantami ppoż. oraz sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 423m i spięto z istniejącymi sieciami. Dzięki temu część ścieków z osiedla, z ul. Kasztanowej włącznie, została przekierowana do nowego odcinka kanalizacji i odciążyła przepompownię główną przy ul. Przemysłowej oraz główny kolektor ściekowy w ul. Szkolnej.  Ww. budowa uzbroi przyległe tereny mieszkaniowe i umożliwi dostęp do wody i odprowadzanie ścieków oraz wygodny dojazd do nowopowstających posesji. Koszt budowy wyniósł 1.150.862,13 zł. Zadanie dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (kanalizacja sanitarna) oraz z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Wykonawcą inwestycji była firma RAGEN z Głogowa.

 


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14