Logo

Przebudowa drogi i wodociągu w Łagoszowie Wielkim.

Zakończono przebudowę odcinka drogi łączącej miejscowość Łagoszów Wielki z miejscowością Przesieczna. Inwestycja dotyczyła odcinka od wpięcia w drogę powiatową w Łagoszowie Wielkim wzdłuż cmentarza komunalnego do skrzyżowania z drogą z Radwanic do Przesiecznej. 

Zakres robót obejmował nową konstrukcję drogi z nawierzchnią asfaltową, obustronne pobocza z kruszywa oraz uzbrojenie terenu w sieć wodociągową. Jezdnię wykonano o szerokości 5,0 metrów, pobocza o szerokości do 0,75 m. Długość drogi wyniosła 1222 m.

Roboty objęły budowę odcinka nowej sieci wodociągowej PE od wpięcia w drogę powiatową w Łagoszowie Wielkim do wysokości cmentarza z nowym przyłączem do cmentarza oraz montaż 4 sztuk nowych hydrantów ppoż. 

W ramach inwestycji zdemontowano energetyczną linię napowietrzną oraz wybudowano w to miejsce nową kablową linię niskiego napięcia.  

Łączny koszt budowy wyniósł 1,3 mln złotych. 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności