Logo

Budowa zaplecza sanitarnego dla klubu sportowego KS Zadzior Buczyna

Dnia 12 sierpnia 2017 r. przystąpiliśmy do użytkowania zapleczy kontenerowych dla sportowców w m. Buczyna.

W ramach zadania zamontowano na podłożu z kostki brukowej kontenery szatniowo-sanitarne ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. W kontenerach znajdują się szatnie dla gospodarzy i dla gości, zaplecza sanitarne dla gospodarzy i dla gości, pomieszczenie sędziowskie oraz pomieszczenie gospodarczo-magazynowe. 

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Koszt inwestycji wyniósł 245.385,00 zł.

©2016-2018 - www.radwanice.pl.