Przebudowa ulicy Bukowej w Radwanicach.

  • Drukuj

Dnia 26 kwietnia 2017 r. odbył się końcowy odbiór robót budowlanych zadania pn. „Remont drogi gminnej (osiedlowej) na dz. 791/1 w m. Radwanice – ulica Bukowa w km roboczym 0+000 + 174,00”. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych KAMADEX sp. z o.o. z siedzibą w Miroszowicach.

Przedmiotowy remont miał na celu poprawienie stanu technicznego nawierzchni drogi gminnej w m. Radwanice przy ulicy Bukowej w km roboczy 0+000-0+174,00. Intensywna eksploatacja drogi spowodowała znaczne ubytki w nawierzchni. Wykonany remont i wzmocnienie nawierzchni zahamowało dalszą destrukcję, podwyższyło komfort jazdy, usprawniło odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej i tym samym poprawiło bezpieczeństwo ruchu zarówno kołowego jak i pieszego.

Koszt robót budowlanych wyniósł 153.494,46 zł.

Przed przebudową

W trakcie przebudowy

Obecnie


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14