Logo

Budowa parkingu oraz oświetlenia przy ulicy Ogrodowej w Radwanicach.

We wrześniu br. zakończono zadanie pn.  „Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Radwanicach – parking wraz z oświetleniem drogowym”. W ramach zadania wykonano miejsca parkingowe na około 60 stanowisk o nawierzchni z kostki betonowej, powierzchnia zatoki parkingowej ze zjazdem i pasem manewrowym 1208,00 m2, dodatkowo wykonano komunikację pieszą w celu połączenia parkingu z istniejącymi chodnikami w obrębie budynków wielorodzinnych o powierzchni 135,00 m2. W celu oświetlenia ul. Ogrodowej oraz parkingu zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami LED.
Koszt robót budowlanych wyniósł 295.989,32 zł.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności