Logo

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radwanicach

Na przełomie lat 2016/17 trwała przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Radwanicach. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu była firma ABT z siedzibą w Częstochowie. Przebudowa miała na celu dostosowanie możliwości oczyszczalni do przyszłego odbierania i oczyszczania ścieków z nowopowstających budynków w takich miejscowościach jak Radwanice, Przesieczna, Drożów, Drożyna, Jakubów, Lipin czy Łagoszów Wielki, ale przede wszystkim zapewnienie możliwości uzyskiwania właściwej jakości odprowadzonych ścieków odpowiadającej parametrom określonym w przepisach. W ramach zadania wykonano przebudowę lub rozbudowę istniejących obiektów takich jak: sitopiaskownik, osadniki wtórne, zbiornik osadu nadmiernego czy pomieszczenia odwadniania osadu i dmuchawy oraz wybudowano całkiem nowe obiekty takich jak.: pompownia ścieków surowych, pompownia osadu oraz zbiornik zawierający komory osadu czynnego. Oczyszczalnia po rozruchu pracuje w pełnym cyklu technologicznym, czynności odbiorowe zostały zakończone. Łączny koszt robót to kwota 2 006 347,36 zł.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności