Logo

Przebudowa drogi Łagoszów Wielki – wpięcie do drogi Radwanice - Przesieczna (obok cmentarza).

W okresie kwiecień – sierpień wykonano przebudowę drogi łączącej miejscowość Łagoszów Wielki obok cmentarza komunalnego do skrzyżowania z drogą z Radwanice do Przesiecznej. Wykonawca zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych KAMADEX Sp. z o.o. z siedziba w Miroszowicach 19h, 59-300 Lubin.

Zakres robót obejmował  wykonanie nowej konstrukcji drogi z nawierzchnią asfaltową, obustronnych poboczy z kruszywa, asfaltowe zjazdy oraz częściowe uzbrojenie terenu w sieć wodociągową. Jezdnia została wykonana z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 metrów, pobocza o szerokości do 0,75 m z kruszywa łamanego. Długość drogi wyniosła 1.222 m.

W ramach inwestycji zdemontowano odcinek energetycznej linii napowietrznej a w zamian wybudowano nową kablową linię niskiego napięcia o łącznej długości 220 m.  

Koszt budowy wyniósł 1,18 mln złotych brutto. 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności