Logo

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łagoszów Wielki do cmentarza.

W ramach zadania przebudowy drogi Łagoszów Wielki – Przesieczna wykonano również budowę odcinka nowej sieci wodociągowej PE od wpięcia w drogę powiatową w Łagoszowie Wielkim do wysokości cmentarza z rur f110 o łącznej długości ok. 530 m z nowym przyłączem do cmentarza i odcinkami przyłączy w pasie drogowym do posesji o łącznej długości ok. 106 m oraz montaż 4 sztuk nowych hydrantów ppoż. 

Koszt budowy wyniósł 125 tyś. złotych brutto. 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności