Logo

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Spadzistej do miejscowości Łagoszów Wielki

W kwietniu br. rozpoczęła się realizacja robót polegających na budowie w ul. Spadzistej w Radwanicach nowej sieci wodociągowej wraz z jej przedłużeniem w kierunku Łagoszowa Wielkiego i spięciu z istniejącym w Łagoszowie wodociągiem w pierścień. Postepowanie przetargowe na wykonanie wygrała firma HEMIZ-BIS z Prochowic.      

W zakres inwestycji weszła również przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego oraz unieczynnienie istniejącego wodociągu azbestocementowego.

Roboty objęły budowę sieci wodociągowej z rur f110 PE o łącznej długości ok. 770 m oraz odcinków przyłączy o łącznej długości ok. 46 m, a także montaż 6 sztuk nowych hydrantów ppoż. 

Ww. budowa umożliwiła odcięcie starego awaryjnego wodociągu azbestocementowego, zapewniła drugostronne zasilanie na wypadek awarii oraz uzbroiła nowe tereny pod ewentualną zabudowę. 

Koszt budowy wyniósł 212 tyś. złotych.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności