Logo

Przebudowa drogi w miejscowości Kłębanowice

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Kłębanowicach, stanowiącej początek łącznika z Łagoszowem Wielkim. Roboty wykonywała firma FOBIS z Lubina.   

Zakres robót obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości od 4 do 5 m i łącznej długości 472 m. Na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową na odcinku 80 m wybudowano chodnik z kostki betonowej.

Koszt budowy wyniósł 509 tys. złotych. 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności