Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw

  • DrukujInformujemy, że Gmina Radwanice otrzymała dofinansowanie w kwocie 190 442,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010. Całkowita wartość projektu to 299 296,67 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie poprzez Stowarzyszenie LGD Wzgórza Dalkowskie. Celem operacji jest podniesienie poziomu aktywności
i integracji społecznej mieszkańców Nowej Kuźni, w tym grup defaworyzowanych, poprzez stworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych tj. rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw. W efekcie rozbudowana i przebudowana zostanie świetlica wiejska w Nowej Kuźni, która stanowi obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, miejsce zagospodarowanej przestrzeni publicznej, oraz miejsce spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców i grup defaworyzowanych.


Dnia 13 lutego 2018 r. podpisano umowę z firmą Usługi Remontowo-Budowlano-Mechaniczne Robert Kuczała z siedzibą w Głogówku na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw”.

W ramach realizacji zadania rozbudowano obecny obiekt o pomieszczenia higieniczno- sanitarne oraz zamontowano nowe urządzenia małej architektury.
W zakresie zagospodarowania nieruchomości, na której znajduje się budynek wykonano zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej oraz zbiornik na nieczystości. Rozebrano również stary budynek gospodarczy.

 

fot. przed realizacją zadania

fot. po realizacji zadania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14