Przebudowa ul. Głogowskiej w Radwanicach

  • Drukuj

W ramach realizacji zadania przebudowy ul. Głogowskiej w Radwanicach, została przebudowana droga wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym oraz przebudową linii napowietrznej niskiego napięcia na kablową. Wykonano jezdnię
o nawierzchni bitumicznej wraz z miejscami postojowymi oraz ciągiem pieszo rowerowym, zatokę autobusową wraz z dojściami dla pieszych. Oprócz przebudowy ulicy przebudowana została sieć wodociągowa. Od strony drogi krajowej wybudowano chodnik wraz z oświetleniem. Ze względu na wysoką skarpę oraz z uwagi na bezpieczeństwo pieszych zamontowano barierki od strony skarpy.

Na początku września dobiegły końca prace związane z zagospodarowaniem pasa zieleni pomiędzy drogą krajową nr 12, a ulicą Głogowską w Radwanicach. Głównym elementem tego najbardziej uczęszczanego przez mieszkańców terenu jest rodzina słoni afrykańskich naturalnych rozmiarów. Słonie autorstwa Pana Jana Mańki z województwa podkarpackiego zostały pokryte wysokiej jakości trawą sztuczną, aby o każdej porze roku wyglądać równie atrakcyjnie nie wymagając żadnych czynności pielęgnacyjnych. Nasadzenia drzew i krzewów na tym terenie miały przede wszystkim na celu właściwe wyeksponowanie słoni jako charakterystycznej części krajobrazu lokalnego Radwanic. O właściwy dobór roślinności i wykonanie nasadzeń zadbała Firma Zielone Ogrody – Wojciech Fisz z Grochowic. Część zagospodarowanego obszaru została również wyposażona w system nawadniający, który w przyszłości pozwoli na właściwe utrzymanie tego terenu.

 
 


Dnia 19 lutego 2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie na zadanie pn. „Przebudowa ul. Głogowskiej w Radwanicach” / droga gminna część ulicy Głogowskiej, droga powiatowa nr 1143D, skrzyżowanie z drogą krajową nr 12/

Od marca br. trwają prace przy kompleksowej przebudowie ulicy Głogowskiej w Radwanicach. Obecnie jest to największa inwestycja drogowa w gminie, w ramach której zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy oraz miejsca postojowe wzdłuż jezdni.


Odwodnienie nowej nawierzchni drogi zostanie odprowadzone do wybudowanej kanalizacji deszczowej, Przebudowane zostaną wszystkie zjazdy indywidualne do posesji oraz skrzyżowanie z drogą powiatową. Zmianie ulegnie lokalizacja przystanku autobusowego, który po przebudowie drogi będzie się znajdował przy wybudowanej zatoce w części powiatowej ul. Głogowskiej.  

 
W pasie drogi krajowej od strony parku budowany jest odcinek chodnika wraz z oświetleniem do istniejącego przejścia dla pieszych.
Prace drogowe zostały poprzedzone przebudową sieci wodociągowej w celu likwidacji istniejącej sieci wykonanej z azbestocementu.


W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu przebudowana infrastruktura drogowa wraz z przejściami dla pieszych zostanie odpowiednio doświetlona, a ruch kołowy drogi krajowej oddzielony barierą energochłonną.


Nową estetykę zyska również teren pomiędzy drogą krajową, a ulicą Głogowską. Uporządkowane nasadzenia oraz przede wszystkim nowa rodzina słoni powinny upiększać centralne miejsce inwestycji jeszcze przed zakończeniem wakacji.


Wykonawcą zamierzenia jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie. Szacunkowy koszt to ok. 3.300.000 zł. Zakończenie zadania (bez zieleni oraz małej architektury) zaplanowano na początek lipca br.

 

 

Projekt zagospodarowania terenu 1

Projekt zagospodarowania terenu 2

Projekt zagospodarowania terenu 3

Projekt zagospodarowania terenu 4

 

 

 


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14