Logo

Poprawa stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku Św. Jakuba.

18.10.2019 r. zakończyły się prace inwestycyjne przy zabytkowych ruinach pałacu w Jakubowie, które zostały zrealizowane  w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku Św. Jakuba”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 984 877,66 zł brutto, z czego 500 000,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Celem operacji była ochrona zabytkowego pałacu w Jakubowie (Gmina Radwanice) przed dalszym niszczeniem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi oraz zachowanie budowli w stanie trwałej ruiny poprzez zabezpieczenie i udostępnienie turystom przemierzającym Dolnośląski Szlak Św. Jakuba. W efekcie wykonano zabezpieczenie obiektu przed zawaleniem i dalszym zniszczeniem, zagospodarowanie jego przestrzeni oraz umiejscowienie tablic historycznych, co z pewnością wpłynie na uzyskanie przez zabytkowy obiekt nowych funkcji historycznych, edukacyjnych i promujących nasz region.

 

Informacje opracowane przez Gminę Radwanice

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności