Logo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stolarskiej w Radwanicach

Na przestrzeni lat 2018-19 wzdłuż ul. Stolarskiej w Radwanicach został wybudowany nowy kolektor sanitarny o średnicy 400mm. Jest to bardzo ważny, ostatni odcinek gminnej sieci kanalizacyjnej zbierający ścieki z całej północnej części gminy obejmującej miejscowości Radwanice, Łagoszów Wielki, Przesieczna, Dobromil, Jakubów i Lipin. Od jego bezawaryjnego działania zależy właściwe funkcjonowanie całej sieci kanalizacyjnej stanowiącej „dorzecze” oczyszczalni ścieków w Radwanicach. Kolektor został wybudowany jako niezbędna alternatywa dla starego, często niedrożnego kanału o dwukrotnie mniejszej średnicy, który nie był już w stanie odprowadzać stale rosnącej – dzięki nowopowstającej zabudowie we wszystkich ww. miejscowościach – ilości ścieków i którego awaria była tylko kwestią czasu.  

W ramach dwóch etapów realizacji tego zadania wybudowano łącznie 520m kolektora od wpięcia w ul. Szkolnej do wysokości oczyszczalni ścieków w Radwanicach. Roboty wykonywane byłe przez dwie firmy: etap I przez firmę PBD Głogów, etap II przez firmę MARCO z Miłakowa.

Koszt budowy zamknął się w łącznej kwocie 375 154 złotych.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności