Logo

Gminne inwestycje

Władze samorządowe stawiają przede wszystkim na rozwój infrastruktury technicznej oraz społecznej. Budowa wodociągów i kanalizacji, poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników, oświetlenia i modernizację dróg, inwestycje oświatowo – sportowe, rozwój i edukacja mieszkańców, promocja atrakcji turystycznych oraz kulturalnych – to jedne z najważniejszych zadań do realizacji przez nasz samorząd. W każdej miejscowości poprzez inwestycje – zarówno te małe i duże – chcemy poprawić jakość warunków życia naszych mieszkańców.

Warto podkreślić że, Gmina Radwanice jest niewątpliwie skuteczną gminą w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. Dzięki składanym wnioskom i projektom mamy możliwość pozyskania funduszy, które znacznie wpływają na rozwój gminy.

        

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności