Konta bankowe

Nr konta Urzędu Gminy:

Bank Spółdzielczy Przemków

rachunek główny właściwy dla wszelkich wpłat podatków, opłat, czynszów i innych:

67-8653-0004-0000-0006-5504-0001


rachunek do wpłat kosztów zużycia energii, wody i ścieków w przypadku wynajmu świetlic wiejskich :

40-8653-0004-0000-0006-5504-0002