Podatki lokalne

 Stawki podatków i opłat obowiązujących
w 2022 roku

Rodzaj podatku

Stawka obowiązująca w 2021 roku

Uchwała Rady Gminy wprowadzająca stawkę

Podatek rolny

Cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku

60,00 zł

Uchwała nr XXXIII/231/21 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 18 listopada 2021r

Podatek leśny

Średnia cena sprzedaży drewna za 3 kwartały 2021 roku będąca podstawą ustalenia podatku leśnego

46,70 zł/ha

Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2021 r

Podatek od nieruchomości

Od budynków mieszkalnych

0,89 zł

Uchwała nr XIX/216/21 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 6 września 2021 r

od budynków przeznaczonych pod działalność gospodarczą

25,74 zł

Od budynków przeznaczonych do składowania kwalifikowanego ziarna

12,04 zł

Od pozostałych budynków

8,68 zł

Od budynków służby zdrowia

5,25 zł

Od gruntów pod działalność gospodarczą

1,03 zł

Od zbiorników wodnych (stawka za 1 ha)

5,17 zł

Od pozostałych gruntów

0,54 zł

Opłaty lokalne

Od posiadania psa

75,00 zł

Uchwała nr XXXI/217/21 z 6 września 2021 r

Opłata targowa (stawka dzienna)

 

Uchwała nr XXXI/218/21 z dnia 6 września 2021

- bez zadaszenia

20,00 zł

- z zadaszeniem, z samochodu

30,00 zł

Podatek od środków transportowych

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 ton i powyżej 12 ton:

 

Uchwała nr XXXIII/228/21 z dnia 18 listopada 2021

- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

700,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

900,00 zł

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1 100,00 zł

Ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1 300,00 zł

Przyczepy i naczepy - od 7 ton i poniżej 12 ton

900,00 zł

Autobus:

 

Uchwała nr XXXIII/228/21 z dnia 18 listopada 2021

- liczba miejsc do siedzenia mniejsza niż 22

1 300,00 zł

- liczba miejsc do siedzenia równa lub większa niż 22

1 500,00 zł

Środki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton

zgodnie z załącznikiem

Załącznik do uchwały nr XXXIII/228/21

 

Pliki do pobrania:

 

Wzory deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 01.07.2019 r

 


Wzory deklaracji podatkowych obowiązujące do dnia 30.06.2019 r

 

Numer konta bankowego właściwy dla wszelkich wpłat podatków, opłat, czynszów i innych:

Santander Bank

14 1090 2398 0000 0001 4383 6168


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14