Podatki lokalne

 Stawki podatków i opłat obowiązujących
w 2019 roku

Rodzaj podatku

Stawka obowiązująca w 2019 roku

Uchwała Rady Gminy wprowadzająca stawkę

Podatek rolny

Cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku

54,00 zł

Uchwała nr I/8/18 z dnia 22 listopada 2018 r

Podatek leśny

Średnia cena sprzedaży drewna za 3 kwartały 2015 roku będąca podstawą ustalenia podatku leśnego

42,24 zł/ha

Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2018 r

Podatek od nieruchomości

Od budynków mieszkalnych

0,79 zł

Uchwała nr XXIV/139/17 z dnia 28 sierpnia 2017

od budynków przeznaczonych pod działalność gospodarczą

23,47 zł

Od budynków przeznaczonych do składowania kwalifikowanego ziarna

10,98 zł

Od pozostałych budynków

7,60 zł

Od budynków służby zdrowia

4,50 zł

Od gruntów pod działalność gospodarczą

0,93 zł

Od zbiorników wodnych (stawka za 1 ha)

4,71 zł

Od pozostałych gruntów

0,49 zł

Opłaty lokalne

Od posiadania psa

60,00 zł

Uchwała nr VII/35/15 z dnia 8 września 2015

Opłata targowa (stawka dzienna)

 

Uchwała nr XXIV/140/17 z dnia 28 sierpnia 2017

- bez zadaszenia

17,00 zł

- z zadaszeniem

28,00 zł

Podatek od środków transportowych

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 ton i powyżej 12 ton:

 

Uchwała nr XVIII/83/12 z dnia 29 listopada 2012

- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

660,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

860,00 zł

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1 000,00 zł

Ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1 200,00 zł

Przyczepy i naczepy - od 7 ton i poniżej 12 ton

800,00 zł

Autobus:

 

Uchwała nr IX/43/15 z dnia 30 października 2015

- liczba miejsc do siedzenia mniejsza niż 22

1 200,00 zł

- liczba miejsc do siedzenia równa lub większa niż 22

1 400,00 zł

Środki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton

zgodnie z załącznikiem

Uchwała nr XVIII/83/12 z dnia 29 listopada 2012

Uchwała nr X/56/15 z dnia 22 grudnia 2015

 

Pliki do pobrania:

 

Wzory deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 01.07.2019 r

 


Wzory deklaracji podatkowych obowiązujące do dnia 30.06.2019 r

 

Numer konta bankowego właściwy dla wszelkich wpłat podatków, opłat, czynszów i innych:

Bank Spółdzielczy Przemków

67-8653-0004-0000-0006-5504-0001