OSP w Buczynie

Remiza OSP w Buczynie
Adres siedziby jednostki:

Buczyna 12 B,
59-160 Radwanice

Rok założenia jednostki: 1947 r.

Pojazdy wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy należące do OSP Buczyna to: Volkswagen Transporter

Członkowie Zarządu OSP Buczyna:

  1. Prezes – Daniel Jałowiecki tel. 723-412-159
  2. Wiceprezes – naczelnik – Gracjan Rzepka
  3. Skarbnik – Marek Koszmider
  4. Sekretarz – Jarosław Szpada
  5. Gospodarz – Grzegorz Jałowiecki