OSP w Nowej Kuźni

Adres siedziby jednostki:
Nowa Kuźnia 22,
59-160 Radwanice

Rok założenia jednostki: 1955 r.

Pojazdy wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy należące do OSP Nowa Kuźnia to: Ford Transit

Członkowie Zarządu OSP Nowa Kuźnia

  1. Prezes –Krzysztof Lelicki-Jeżewski tel. 502-523-435
  2. Wiceprezes – naczelnik – Bogumił Woraczek
  3. Skarbnik – Katarzyna Jeżewska
  4. Gospodarz –  Paweł Kiełb
  5. Sekretarz –  Andrzej Piwowar