Logo

OSP w Radwanicach

Adres siedziby jednostki:
ul. Szkolna 6,
59-160 Radwanice

Rok założenia jednostki: 1945 r.

Pojazdy wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy należące do OSP Radwanice to: Ford Transit, Jelcz 004 i Mercedes Altego

Członkowie Zarządu OSP Radwanice

  1. Prezes - Przywara Arkadiusz tel. 608-401-738
  2. Wiceprezes – naczelnik Borowiak Adam 
  3. Z-ca naczelnika - Niemasz Kamil
  4. Wiceprezes - Żalejko Patryk
  5. Skarbnik - Szczykutowicz Stanisława
  6. Gospodarz - Guszała Marek
  7. Sekretarz - Szulga Radosław
  8. Kronikarz - Szeliga Jan
  9. Członek - Krystian Malinowski
©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności