Komunikaty

Awaria wodociągu - DOBROMIL

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z  awarią wodociągu w miejscowości Dobromil i pracami związanymi z jej usuwaniem, jutro (18.06.20) w godzinach porannych może nastąpić spadek ciśnienia wody lub chwilowy jej brak.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że

w dniu jutrzejszym,  tj. 18 czerwca 2020 r.

w godzinach popołudniowych

nastąpi przerwa w dostawie wody we wszystkich miejscowościach

zasilanych z SUW Radwanice, tj.:

Radwanice, Drożów, Drożyna, Borów, Przesieczna, Lipin, Łagoszów Wielki, Dobromil

Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie prowadzeniem koniecznych prac modernizacyjnych na SUW Radwanice.

 

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zgromadzenie odpowiednich zapasów wody na czas przerwy w jej dostawie.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

Prezes Gminnej Spółki Komunalnej

Radwanice Sp. z o.o.

Informacja o przerwie w dostawie wody

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że

w dniu dzisiejszym, tj. 16 czerwca 2020 r. od godziny 15 00

nastąpi przerwa w dostawie wody we wszystkich miejscowościach

zasilanych z SUW Radwanice, tj.:

Radwanice, Drożów, Drożyna, Borów, Przesieczna, Lipin, Łagoszów Wielki, Dobromil

Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie prowadzeniem koniecznych prac modernizacyjnych na SUW Radwanice.

 

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zgromadzenie odpowiednich zapasów wody na czas przerwy w jej dostawie.

 

 Za utrudnienia przepraszamy

Prezes Gminnej Spółki Komunalnej

Radwanice Sp. z o.o.

Dagmara Dobroć - Śnioszek

Awaria wodociągu na odcinku Radwanice – Drożów, Drożyna

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że nastąpiła awaria wodociągu na odcinku Radwanice – Drożów, Drożyna i w związku z tym może nastąpić spadek ciśnienia wody lub chwilowy jej brak.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria wodociągu - Dobromil

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że dnia 15.06.2020r. nastąpiła awaria wodociągu i w celu jej usunięcia przewidywana jest przerwa w dostawie wody w dniu dzisiejszym. Planowana godzina zamknięcia dopływu wody – 11.00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gaworzyce

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla zadania: „Farma fotowoltaiczna Kłobuczyn” na dz. nr 734/10, 734/11, 562/3, 543, 544/1, 549/4 obręb Kłobuczyn oraz dz.nr 495 obręb Koźlice, gmina Gaworzyce.

Pliki do pobrania

INFORMACJA O PROWADZENIU DEZYNFEKCJI I PŁUKANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. informuje, że

od dnia 15.05.2020 r. do 19.05.2020 r.

we wszystkich miejscowościach zasilanych z SUW Radwanice tj.:

Radwanice, Drożów, Drożyna, Lipin, Przesieczna, Borów, Przesieczna, Łagoszów Wielki

zostanie przeprowadzona dezynfekcja oraz płukanie sieci wodociągowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności
w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców.

 

W czasie prowadzenia dezynfekcji i pukania sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy, mętności oraz pogorszeniem smaku i zapachu.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Prezes Zarządu GSK Radwanice Sp. z o.o.

Dagmara Dobroć - Śnioszek

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 13.05.2020

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zadania: „Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych Buczyna A i Buczyna B o łącznej mocy do 60 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”na dz. nr 219/2, 350/15, 350/17 obręb Buczyna gmina Radwanice

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 07.04.2020

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa3 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 219/2 obręb Buczyna, gmina Radwanice.

Na podstawie z art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.);

niniejszym zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 06.04.2020r. Wójt Gminy Radwanice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowań dla zadania: Budowa3 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 219/2 obręb Buczyna, gmina Radwanice.

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania w terminie siedmiu dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 11, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

 

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14