Logo

Zawiadomienie Wójta Gminy Gaworzyce

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa chlewni tuczników wraz z infrastrukturą techniczną o obsadzie łącznej do 268,8 DJP zlokalizowanych w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 734/10 ark. mapy 1 obręb (0005) Kłobuczyn”.   ©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności