Logo

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym

16 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2018 r. wyłącznie w formie pieniądza na konto Gminy Radwanice.


Sprzedaż dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka :

  • nr 119/3 położona w obrębie Kłębanowice, o pow. 0,1153 ha - cena wywoławcza: 28 330,00 złotych
  • nr 30/2 położona w obrębie Nowy Dwór, o pow. 0,12 ha - cena wywoławcza: 27 860,00 złotych
  • nr 27 położona w obrębie Nowy Dwór, o pow. 1,33 ha - cena wywoławcza: 60 372,00 złotych
  • nr 113/7 położona w obrębie Kłębanowice, o pow. 0,1025 ha - cena wywoławcza: 25 184,00 złotych

    *Do ceny działek uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Więcej:

http://bip.radwanice.pl/lista/aktualne-ogloszenia

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności