Uwaga! Utrudnienia w ruchu drogowym

W związku z przebudową drogi oraz budową obiektu WD – 15 zamknięty zostanie odcinek drogi powiatowej nr 298 (była droga wojewódzka). Ruch drogowy zostanie poprowadzony objazdem drogami krajowymi nr 3 i nr 12 przez miejscowości: Kłobuczyn, węzeł Drożów
(skrzyżowanie dróg DK3 z DK12), Drożów i Dankowice.