Zawiadomienie Wójta Gminy Gaworzyce

  • Drukuj

Zawiadomienie Wójta Gminy Gaworzyce o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej budowy chlewni tuczników na dz. nr 734/10 w Kłobuczynie gmina Gaworzyce.