Obwieszczenie Starosty Polkowickiego

  • Drukuj

dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, na działkach o numerach ewidencyjnych: 161/2, 86, 211, 159, obręb 0006 Lipin, jednostka ewidencyjna 021606_2 Radwanice, 12/2, obręb 0010 Przesieczna, jednostka ewidencyjna 021606_2 Radwanice, 160/4 (projekt podziału dz. nr 160/4 na dz. nr 160/5, 160/6), obręb 0006 Lipin, jednostka ewidencyjna 021606_2 Radwanice, 151 (projekt podziału dz. nr 151 na dz. nr 151/1, 151/2), obręb 0013 Radwanice, jednostka ewidencyjna 021606_2 Radwanice.

Pliki do pobrania