Logo

Konsultacje dla rolników

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Polkowicach zaprasza hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu polkowickiego na spotkanie konsultacyjne dotyczące

Wyrażenia zgody na złożenie przez Głównego Lekarza Weterynarii wniosku do komisji Europejskiej o uznanie regionu I województwa dolnośląskiego za urzędowo wolny od wirusa choroby Aujeszkyego u świń.

Konsultacje odbędą się dnia

4 października 2018r.

od godz. 1000  do godz. 1200

w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach przy ul. Św. Sebastiana 1.

 

Na spotkaniu omówione zostaną m.in. konsekwencje uznania regionu za urzędowo wolny od wirusa choroby Aujeszkyego dotyczące przemieszczania świń między regionami o różnym statusie epizootycznym, o których mowa w decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji  o tej chorobie.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Polkowicach

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności