Obwieszczenie

  • Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zadania: „Przebudowa oczyszczalni ścieków przy szybie Sieroszowice Główne”, na dz. 251/1 obręb Jakubów, gmina Radwanice