Logo

Informacja Wójta Gminy Radwanice z dnia 1 lutego 2019 r

 

w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy w 2019 roku na finansowanie rozwoju sportu

Na podstawie § 5 Uchwały Nr X/54/15 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Radwanice

INFORMUJĘ

że określam termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy w kwocie 124.000,- zł na finansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Radwanice polegające na prowadzeniu klubów piłkarskich w miejscowościach Buczyna i Radwanice na dzień

12 lutego 2019 roku do godz. 10:30

Wzór wniosku określony jest w załączniku do uchwały wymienionej wyżej i udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce uchwały rady gminy.

Wnioski należy składać w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy.

Informacja o przyznanych dotacjach zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do dnia 15 lutego 2019 r.

Niniejsza informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Radwanice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.Wójt Gminy

/-/ Paweł Piwko

©2016-2019 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.