Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego

  • Drukuj

o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralna część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych.

Pliki do pobrania