Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 31.03.2020

  • Drukuj

o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia postępowania o oddziaływaniu inwestycji na środowisko inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 53 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 196/18, 196/19, 196/20, 196/21, 196/22, 196/23 obręb Kłębanowice, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.

Na podstawie z art. 10 §1, 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 4 , 5, 29, 30, 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.);

niniejszym zawiadamiam i podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 31.03.2020r. Wójt Gminy Radwanice wydał postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 53 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 196/18, 196/19, 196/20, 196/21, 196/22, 196/23 obręb Kłębanowice, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 11, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 8.00 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

Zgodnie z 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1712 ze zm. ) Wójt Gminy Radwanice wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim o wydanie opinii i co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego wydanie decyzji bądź postanowienia nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień organów współdziałających.

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14