Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 07.04.2020

  • Drukuj

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa3 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 219/2 obręb Buczyna, gmina Radwanice.

Na podstawie z art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.);

niniejszym zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 06.04.2020r. Wójt Gminy Radwanice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowań dla zadania: Budowa3 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 219/2 obręb Buczyna, gmina Radwanice.

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania w terminie siedmiu dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 11, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

 

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14