Logo

Zebranie z mieszkańcami w Strogoborzycach

Uprzejmie informuję, iż Gmina Radwanice przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowej na zadanie: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budowa rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni  ścieków”
W związku z powyższym zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjne z Wójtem Gminy Radwanice oraz z przedstawicielami firmy ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. oddział Zielona Góra.

DATA: 21.03.2016 r.
GODZINA: 16:00
MIEJSCE: świetlica wiejska w Strogoborzycach

 

©2016-2018 - www.radwanice.pl.