Logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w sprawie budowy zespołu elektrowni wiatrowych Gaworzyce, składającego się z 13 (w wyniku ograniczenia ilości wnioskowanych 17) elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Gaworzyce, Grabik, Kłobuczyn, Koźlice.

Pełna treść zawiadomienia

©2016-2018 - www.radwanice.pl.