Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

nt. możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu rud miedzi ze złoża „Radwanice-Gaworzyce” w obszarze „Gaworzyce”

Pobierz obwieszenie