Zawiadomienie Wójta Gminy Gaworzyce

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa chlewni tuczników wraz z infrastrukturą techniczną (…) zlokalizowanych w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce (…)”

Pobierz zawiadomienie