Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 21.04.2021 r

  • Drukuj

ws. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa, Wójt
Gminy Radwanice zawiadamia, że dnia 21.04.2021r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Rozbudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na ciąg pieszo-jezdny na działkach
o numerach ewidencyjnych 350/12, 352, 350/14 położonych w Strogoborzycach,
w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie”

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania, w terminie 7 dni licząc od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 73 §1 Kpa informuję, że strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie
w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:30 do 15:30, w środę od 8:00 do 16:00). Powyższe uprawnienie przysługuje stronom w każdym stadium postępowania.

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14