Zebranie z mieszkańcami w Przesiecznej w sprawie rozbudowy drogi powiatowej

Uprzejmie informuję, iż Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych przystąpił do opracowania dokumentacji projektowej na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna”.
W związku z powyższym zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjne z Wójtem Gminy Radwanice oraz Dyrektorem Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych.

DATA: 24.05.2016 r.
GODZINA: 16:00
MIEJSCE: świetlica wiejska w Przesiecznej