Logo

Zarządzenie Nr 0050.108.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Na podstawie § 2 ust.1 regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radwanice oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr Or/2/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. ze zm. zarządzam, co następuje:


§ 1.

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w następującym składzie:

  1. Wójt Gminy-Paweł Piwko
  2. Zastępca Wójta Gminy-Małgorzata Stroka
  3. Sekretarz Gminy-Józef Machera
  4. Skarbnik Gminy-Agata Małachowska


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności