Logo

Zarządzenie Nr 0050.110.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie ochrony danych osobowych.

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2019 r. poz.1781/ oraz art.37 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /RODO/ zarządzam, co następuje:


§ 1.

Wyznaczam Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Radwanicach.


§ 2.

Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych:

  1. nazwisko i imię - Stroka Małgorzata
  2. numer telefonu - 76/759-20-33
  3. adres poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych.


§ 4.

Udzielam upoważnienia i określam zakres obowiązków dla Inspektora ochrony danych zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Polityki bezpieczeństwa”.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności