Logo

Zarządzenie Nr 0050.113.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zmianami), zarządzam co następuje:


§1

Wójt Gminy Radwanice upoważnia Panią Renatę Strojną – inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do prowadzenia postępowania w sprawach
o świadczenia rodzinne z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.


§2

Upoważnienie jest ważne na czas zatrudnienia w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej
w Radwanicach.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności