Logo

Zawiadomienie Wójta Gminy Radwanice z dnia 17 września 2021

o wydaniu postanowienia znak: GpI.6220.4.2021 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Kłębanowice VIII o mocy do 10 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 20/10, 20/11, 20/12 obręb 0005 Kłębanowice (woj. dolnośląskie, powiat polkowicki, gmina Radwanice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania”

Pliki do pobrania

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności