Logo

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Radwanice ul. Szkolna 14, 59-160 Radwanice

ogłasza nabór na stanowisko Konserwator

Zakres obowiązków:

- usuwanie drobnych awarii technicznych,
- wykonywanie drobnych prac remontowych,
- wykonywanie prac montażowych,
- wykonywanie prac konserwatorskich,
- monitorowanie stanu technicznego obiektów oraz jego wyposażenia,
- koszenie trawy ,pielęgnacja terenów zielonych- przycinanie krzewów,

- przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa   

  przeciwpożarowego.

 

Umiejętności i uprawnienia:

-wykształcenie zawodowe lub średnie;

- prawo jazdy kat.B,

- umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków,

-umiejętność pracy w zespole,

-sumienność i rzetelne podejście do powierzonych zadań,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- punktualność.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i życiorys (CV)
- dokument poświadczający wykształcenie – kserokopie,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Forma zatrudnienia:

- umowa o pracę- 1 etat z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Radwanice lub pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych Radwanice ( 59-160 Radwanice, ul. Szkolna 14)            

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności