Logo

Zarządzenie Nr 0050.128.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Na podstawie § 2 ust. 1 regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radwanice oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy nr Or/2/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. ze zm. zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. zamówień publicznych w następującym składzie:


  1. Wójt Gminy- Paweł Piwko
  2. Zastępca Wójta Gminy- Małgorzata Stroka
  3. Sekretarz Gminy- Józef Machera
  4. Skarbnik Gminy- Agata Małachowska

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności