Zarządzenie Nr 0050.133.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 05 listopada 2021 r.

  • Drukuj

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radwanicach wprowadzam następujące zmiany:

1.§ 4 ust.4 tiret 1 tworzy się stanowisko

- pomocy administracyjnej

2.§ 4 ust.4 tiret 4 tworzy się stanowisko

- ds. przygotowania inwestycji- InV.

3.§ 4 ust.4 tiret 4 likwiduje się stanowisko

- pomocy administracyjnej

§ 2.

Struktura organizacyjna Urzędu wynikająca z Regulaminu stanowi załącznik
do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14