Logo

Informacja

w sprawie wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Borów z dnia 17.11.2021 r.

Na podstawie zarządzenia nr 0050.131.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 października 2021 r. w dniach od 28 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Borów z dotychczasowej „części wsi Przesieczna” na „przysiółek wsi Przesieczna”. Konsultacje zostały przeprowadzone dla mieszkańców Borowa w formie ankiet. Formularze ankiet zostały osobiście doręczone mieszkańcom. Ponadto dostępne były również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Radwanice. Na 59 mieszkańców zamieszkujących miejscowość Borów i posiadających prawo głosu, ankietę złożyło 56 osób, z czego wszyscy określili się „za” zmianą rodzaju miejscowości Borów na przysiółek miejscowości Przesieczna.


Wójt Gminy Radwanice

/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności