Zarządzenie Nr 0050.136.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 17 listopada 2021 r.

  • Drukuj

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Na podstawie § 2 ust. 1 regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radwanice oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy nr Or/2/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. ze zm. zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. przygotowania inwestycji w następującym składzie:

  1. Wójt Gminy- Paweł Piwko
  2. Zastępca Wójta Gminy- Małgorzata Stroka
  3. Skarbnik Gminy- Agata Małachowska
  4. Inspektor ds. kadr i sekretariatu- Daria Ciosek

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14