Logo

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Buczynie

Na podstawie § 9 ust. 1 statut sołectwa zwołuję zebranie wiejskie w celu wyboru sołtysa wsi Buczyna. Przewodniczącym zebrania będzie Wójt Gminy. Zebranie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 r. o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Buczynie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sołtysa Pani Wioletty Kłos.
  3. Wybór sołtysa.
  4. Zakończenie zebrania.


Wójt Gminy
Radwanice

Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności